C-ThaiNguyen icon

C-ThaiNguyen for Android

Rating: 3.8/ 5
1.3.5 . Free . Apps
Viettel Business Solutions Corporation . ANDROID
C-ThaiNguyen Screenshot 1 C-ThaiNguyen Screenshot 2 C-ThaiNguyen Screenshot 3 C-ThaiNguyen Screenshot 4 C-ThaiNguyen Screenshot 5 C-ThaiNguyen Screenshot 6

Citizen C-ThaiNguyen system is a tool to connect the government with the people

C-ThaiNguyen: Application description

Hệ thống app C-ThaiNguyen Công dân Thái Nguyên là công cụ để kết nối chính quyền và người dân, khách du lịch nhằm đưa tin phản ánh kèm theo hình ảnh, video clip về những vấn đề bất cập cần hỗ trợ xử lý trên địa bàn thành phố.
Ứng dụng bao gồm các tính năng:
- Phản ánh trong cộng đồng
- Đánh giá phản hồi
- Phản ánh của tôi, thông báo xử lý phản ánh
- Thông tin tuyên truyền
- Thông tin cảnh báo
Show more

C-ThaiNguyen: Latest Information

Offers Free
Version 1.3.5
Update 3 months ago
Size 59.78 MB (62,687,207 bytes)
Package Name com.paht.thainguyensmart.app
OS 5.0 and up

C-ThaiNguyen: Other versions

Version Size Update
⚡1.3.5 (1 Variants) ⇣ 59.78 MB 🗓 3 months ago
⚡1.3.4 (1 Variants) ⇣ 142.56 MB 🗓 3 months ago
⚡1.3.3 (1 Variants) ⇣ 59.52 MB 🗓 3 months ago

More from Developer (Viettel Business Solutions Corporation)